درباره ما...

گروه علمی تحقیقاتی حامیان مثبت اندیش با هدف آموزش،آگاهی و تغییر الگوهای نامناسب رفتاری و اخلاقی به شیوه های نوین و به روز شده به افراد برای درک درست تری از زندگی و لذت بردن از آن توسط گروهی از نخبگان این سرزمین پایه گذاری شده است.

رضا بیرانوند

روانشناس عمومی

مشاور خانواده و زوج درمانگر 

کارشناس و مشاور برنامه های صدا و سیما

مشاوره و گفتگوی تلفنی با بیش از 5000نفر 

مشاوره حضوری با بیش از 2000نفر به صورت خصوصی

حضور دربیش از 1000برنامه رادیویی و تلویزیونی

کارشناس شبکه های تلویزیونی دو-چهار-پنج

کارشناس شبکه های رادیویی جوان-ایران-فرهنگ-اقتصاد

0 نفر
تعدادگفتگوهای تلفنی و حضوری تا این لحظه