دوره فراموش کردن گذشته

دوره آموزشی فراموشی کردن گذشته،دوره کاملا کاربردی و متفاوت مخصوص افرادی که:
1-از رابطه ای عاطفی و احساسی خارج شده اند
2-ذهن و احساسات آنان درگیر گذشته است
3-قصد فراموشی کرد گذشته را دارند
4-فکر کردن به گذشته باعث آزار آنان میشود
5-تمایل به رسیدن آرامش بعد از جدایی را دارند
6-مرور خاطرات و اتفاقات گذشته باعث اختلال در زندگی انان شده است
7-بعد از جدایی حس کینه ورزی و انتقام در آنان شدت گرفته است
و ده ها نکته و تمرین فوق اعاده قوی دیگر به روش B12برای اولین بار در ایران و خاورمیانه
1.690.000تومان